Ωτίτιδα: Ένα Σύνδρομο με Πολλές Παγίδες

creative head dog breed boston terrier with big beautiful ears up on a yellow background dog funny t20 8ddOdW

Με τον όρο ωτίτιδα αναφερόμαστε στη φλεγμονή του ακουστικού πόρου. Ο αυλός του ακουστικού πόρου, του σωλήνα δηλαδή που φτάνει μέχρι τον τυμπανικό υμένα, είναι ουσιαστικά και αυτός δέρμα. Είναι πολύ συχνή στο σκύλο και λιγότερα συχνή στη γάτα. Επίσης είναι αρκετά συχνή στα κουνέλια, κυρίως σε αυτά με κρεμάμενα αυτιά. Η ωτίτιδα δεν θεωρείται νόσημα […]